2023-12-20

Vinnare 2023 – Stipendium YH

Vi säger stort grattis till Campus Värnamo och Additivt teknikcenter i Hultsfred som är de första vinnarna av SVEAT:s nyinstiftade stipendium. Vinnarna tilldelas 25.000 kronor vardera. Syftet med stipendiet är att öka praktisk tillämpning inom additiv tillverkning och dess kringliggande tekniker för de studerande inom yrkeshögskoleutbildningar eller korta kurser inom yrkeshögskolan. Här kan du läsa om 2023 års vinnare.

2023 års jury har bestått av följande medlemmar:
Mi Åberg, ordförande i SVEAT
Anders Brask, Protech AB
Michael Solberg, EOS Nordic AB

25 000kr går till Campus Värnamo som har ansökt om materialinköp
Motivering: En av Sveat:s uppgifter är att sprida och bredda nyttjandet av additiv tillverkning i Sverige. Genom att tilldela stipendiet till Campus Värnamo och utbildningen 3D-printtekniker kan studenterna få en ökad förståelse för hur deras konstruktioner påverkas av deras val av placering och rotering av komponent i skrivare, även om komponenten är rätt designad geometriskt (tjock-/tunnväggig, trånga utrymmen, behov av efterbearbetning etc) något som kan vara svårt att visualisera genom att enbart utgå från cad-modell.

Läs mer om Campus Värnamo >>

25 000kr går Additivt teknikcenter i Hultsfred för att göra studieresa till Formnext
Motivering: En annan av Sveat:s uppgifter är att sprida och informera om additiv tillverkning i Sverige. Vi tycker att en studieresa till Formnext uppfyller vårt syfte, skolan kan driva det som ett projekt genom att skicka en grupp elever tillsammans med lärare som därigenom kan tillgodogöra sig kunskap och information om skrivarteknologier, kringutrustning och mjukvara. Vid hemkomst får deltagarna skriva en rapport om intrycken och även redovisa för övriga elever och andra intressenter, detta för att ge en så stor spridning och kunskapsöverförande som möjligt av stipendiemedlen.

Läs mer om Additivt Teknikcenter i Hultsfred >>

Läs mer om stipendiet >>