Om Sveat

Det här är SVEAT

Branschföreningen för additiv tillverkning, SVEAT, har till uppgift att bidra till en kraftfull utveckling inom additiv tillverkning och 3D-utskrifter i Sverige. Som branschorganisation har vi möjlighet att driva prioriterade frågor och stärka rösten i samhällsdebatten.

Genom att ta tillvara de resurser och möjligheter som finns inom företag, universitet/institut och hos entreprenörer kan vi tillsammans utveckla området additiv teknik i Sverige. Stärkt konkurrenskraft, effektivt materialutnyttjande och helt nya designmöjligheter är några av alla de fördelar som finns.

Här på hemsidan speglar vi vad som händer i industrin och inom forskningen. Likaså ska du kunna hitta kunskapsmaterial av olika slag och annat som visar en bransch med nya möjligheter.

SVEAT verkar också för olika typer av mötesplatser, där kunskap och inspiration möts.

Vår historia

SVEAT är en branschorganisation som bildades i mars 2014 av Sveriges ledande leverantörer av maskiner och tjänster för additiv tillverkning. 2015 öppnade SVEAT sina dörrar för övriga intresserade av föreningens syften.

Intresset för additiv tillverkning är kraftigt stigande och SVEAT växer kontinuerligt med många energiska och kunniga medlemmar.

SVEAT har som syfte att sprida information och kunskap om additiv tillverkning för att utveckla Sveriges engagemang och industrins konkurrenskraft inom området. Tillsammans ska SVEATs medlemmar informera industri, skolor och politiker om additiv teknik och 3D-tillverkning. Vi ska även bidra med vår kunskap om vad som är möjligt och vad som händer i övriga världen inom additiv tillverkning.

SVEATs styrelse 2024-2025

Niclas Stensson, Campus Värnamo, ordf
Anders Brask, Protech, kassör
Henrik Lundell, Prototal, sekr
Melina da Silva, RISE
Joakim Wiedesheim, Polymertekniska institutet AB
Christoffer Wester, Addinor

Suppleanter: 
Axel Nordin, Lunds universitet
Lars Isaksson, Umeå universitet
Pär Nobring, r.a.p.s

Revisor
Pär Nobring, r.a.p.s, förtroende vald
Rickard Landén, extern revisor

Valberedning
Henrik Lundell, Prototal
Johan Nyström, 3DVerkstan AB
Torbjörn Larsson, Volvo Cars

Verksamhetsplan

Bakgrund och syfte

SVEAT är en branschorganisation som bildades i mars 2014 av Sveriges ledande leverantörer av maskiner och tjänster för additiv tillverkning. Under de följande åren har verksamheten utvecklats och dörrarna öppnats för medlemmar som producerar, utvecklar, utbildar i, informerar om eller använder additiv teknik.

Som branschorganisation driver vi på olika sätt prioriterade frågor och stärker därmed rösten för additiv tillverkning i samhällsdebatten. SVEAT ska även bidra med kunskap om vad som är möjligt och vad som händer i övriga världen inom additiv tillverkning.

Intresset för additiv tillverkning är redan stort och växer kontinuerligt hos användare, leverantörer och beslutsfattare. SVEAT har som syfte att sprida information och kunskap om additiv tillverkning för att utveckla Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom additiv tillverkning ännu mer.

Varför vara medlem i SVEAT?

  • Möjlighet att påverka och bidra till att utveckla Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom additiv tillverkning.
  • Möjlighet att bygga upp den egna kunskapen genom löpande information om vad som händer på både forsknings- och industrisidan inom additiv teknik, i Sverige och internationellt.
  • Bidra till ökad kunskap om additiv tillverkning såväl inom utbildning och näringsliv som hos beslutsfattare i samhället.
  • Reducerad deltagaravgift på SVEATs konferenser och seminarier.
  • Möjlighet att koppla ihop den egna verksamheten med en framtidsbransch genom att exempelvis ställa ut i SVEATs uppvisningsmonter på mässor och ha en logga på SVEATs hemsida.

Medlemmar