close

61363863-LdF70Välkommen som medlem i SVEAT

Branschföreningen för additiv tillverkning, SVEAT, har till uppgift att bidra till en kraftfull utveckling inom additiv tillverkning och 3D-utskrifter i Sverige. Som branschorganisation har vi möjlighet att driva prioriterade frågor och stärka rösten i samhällsdebatten.

Genom att ta tillvara de resurser och möjligheter som finns inom företag, universitet/institut och hos entreprenörer kan vi tillsammans utveckla området additiv teknik i Sverige. Stärkt konkurrenskraft, effektivt materialutnyttjande och helt nya designmöjligheter är några av alla de fördelar som finns.

Här på hemsidan kommer vi att spegla vad som händer i industrin och inom forskningen. Likaså ska du kunna hitta kunskapsmaterial av olika slag och annat som visar en bransch med nya möjligheter.

Vi kommer även att verka för olika typer av mötesplatser, där kunskap och inspiration möts.


BLI MEDLEM REDAN IDAG!
För mer information kontakta                                                                                   Ladda ner ansökan här
ordförande Mats Falck 070-214 40 40
Mejla anmälningsblanketten till info@sveat.se


Avgift 2017

Kostnaden för medlemmar verksamhetsåret 2017 är av årsmötet fastställd till 200 kronor i medlemsavgift samt 800 kronor i serviceavgift. För nya medlemmar tillkommer en inträdesavgift på 5000 kronor första året.


SVEATs styrelse 2017/2018

Mats Falck, Umeå Universitet, ordf
Sten Farre, Swerea Swecast, sekr
Pär Nobring, r.a.p.s, kassör
Mi Åberg, Tetra Pak
Joakim Åhlgård, Swerea Kimab
Torbjörn Larsson, Volvo Cars
Olaf Diegel, Lunds Universitet

Suppleanter: 
Evald Ottsson, Protech
Lars-Erik Rännar, Mittuniversitet
Daniel Ljungstig, 3DVerkstan
Katarina Elner-Haglund, ELNER Communication
Henrik Lundell, Prototal

 


 

61364568-EkA1lVår historia

SVEAT är en branschorganisation som bildades i mars 2014 av Sveriges ledande leverantörer av maskiner och tjänster för additiv tillverkning. 2015 öppnade SVEAT sina dörrar för övriga företag, institut och lärosäten.

Intresset för additiv tillverkning är kraftigt stigande och SVEAT växer kontinuerligt med många energiska och kunniga medlemmar.

SVEAT har som syfte att sprida information och kunskap om additiv tillverkning för att utveckla Sveriges engagemang och industrins konkurrenskraft inom området. Tillsammans ska SVEATs medlemmar informera industri, skolor och politiker om additiv teknik och 3D-tillverkning. Vi ska även bidra med vår kunskap om vad som är möjligt och vad som händer i övriga världen inom additiv tillverkning.

 


 

Huvudansvariga för SVEATs arbetsgrupper

Försäljning
Evald Ottosson, Protech AB
evald.ottosson@protech.se

Marknadsföring
Mats Falck, Umeå universitet
mats.falck@umu.se

Forskning
Joakim Ålgårdh, Swerea KIMAB
joakim.algardh@swerea.se

Utbildning
Pär Nobring, r.a.p.s.
pno@raps.se

Industri
Mi Åberg, Tetra Pak
mi.aberg@tetrapak.com