Bli medlem i SVEAT!

Bli medlem i SVEAT!

Branschföreningen för oss som producerar, utvecklar, utbildar i, informerar om eller använder additiv teknik. En samlad röst inom additiv tillverkning/3D-utskrifter.

Additiv teknik tänjer gränserna för såväl skarp produktion som produktutveckling. Maximal formfrihet i strukturoptimerade lösningar ger helt nya möjligheter som bara är möjliga med additiv tillverkning. Traditionella konstruktionsprinciper ställs på sin spets och utmanas av framtidens verktygslösa produktionsteknik.

Helt nya tankesätt öppnar sig och då gäller det att vara med i framkanten inom additiv tillverkning.

Avgift 2023

Kostnaden för medlemmar verksamhetsåret 2024 är av årsmötet fastställd till 4000 kronor i medlemsavgift.

Ett medlemskap i SVEAT ger möjligheter

 • att påverka och bidra till Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom additiv tillverkning.
 • att få tillgång till SVEAT:s nätverk som du och din organisation kan utvecklas tillsammans med .
 • att bygga upp den egna kunskapen genom löpande information om vad som händer på forsknings- och industrisidan både i Sverige och internationellt.
 • att bidra till ökad kunskap om additiv tillverkning, såväl inom utbildning och näringsliv som hos beslutsfattare i samhället.
 • att få reducerad deltagaravgift på SVEATs konferenser och seminarier.
 • att koppla samman den egna verksamheten med en framtidsbransch genom att ställa ut i SVEATs uppvisningsmonter på mässor och att synas med logotype på SVEATs hemsida.

BLI MEDLEM REDAN IDAG!

Ansök om medlemskap

  Företag/Organisation

  Kontaktperson

  Område för din verksamhet


  Vilka branscher riktar sig verksamheten mot?


  Ange storleken på ditt företag/din organisation

  Fakturaadress

  Vad vill ni att SVEAT ska bidra med till er verksamhet?

  Vad vill ni kunna tillföra SVEAT?

  För mer information kontakta ordförande Niclas Stensson, 0370-377924, niclas.stensson@varnamo.se.

  Ni kan också mejla Medlemsansökan till info@sveat.se

  Eller kontakta oss för att få veta mer & diskutera fördelarna ett medlemskap kan ge just ert företag.