SVEAT Design Challenge

SVEAT
Design Challenge

Välkommen till årets designtävling där kreativitet och teknisk expertis möts för att skapa innovationer! Många av oss har nog funderat på hur flera produkter i vår vardag kunde ha sett annorlunda ut om de kunnat produceras med additiv tillverkning.

För att utveckla Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom additiv tillverkning utlyser nu branschorganisationen SVEAT en tävling på temat Bästa optimering av befintlig produkt med additiv tillverkning. Här under kan läsa om förutsättningar och hur du lämna in ditt tävlingsbidrag.

Prissumman är totalt 30 000 kr per år och fördelas i enligt följande:

 • 1:a pris 15 000 kr
 • 2:a pris 10 000kr
 • 3:e pris 5 000 kr

Avsikten med tävlingen är att skapa engagemang och främja kreativitet och nytänkande. 

Ladda ner tävlingens affisch och sprid i ditt nätverk >>

Årets tävlingsuppgift

Tävlingens tema: Bästa optimering av befintlig produkt med additiv tillverkning

Årets tema uppmanar deltagarna att använda sina kreativa färdigheter och tekniska kunskaper till att förbättra en befintlig produkt med hjälp av CAD för framställning med additiv tillverkning.

 • Utgå från en typ av produkt som du önskar optimera. Det kan vara allt från vardagliga föremål till specialiserade verktyg och utrustning.
 • Använd valfritt CAD program för att rita en ny, optimerad produkt. Specificera gärna vilket program som använts när bidraget lämnas in. Modellen ska inte vara större än 300x300x300mm. Deltagarna uppmanas att vara nyskapande samt att överväga estetiska och funktionella förbättringar.
 • Beskriv hur denna produkt drar nytta av additiv tillverkning på bästa sätt samt detaljer om materialval och tänkt tillverkningsmetod.

 Exempel på optimering, förenkling

Wärtsilä vände sig till 3D-printing för att tillverka ett lyftverktyg som inte behövde två personer för att flyttas runt i fabriken. Viktminskningen av verktyget var ca 75%, och tack vare additiv tillverkning kunde även stress-sensorer printas in i verktyget. Detta verktyg certifierades sedan av tredje part till en lyftkapacitet på 960 kg (240kg krävdes för applikationen). Mer information >>

Genom att gå ifrån fyra detaljer (hus, platta, skruv x 2) tillverkade med olika tekniker (gjutning, vattenskärning osv) till en detalj sparar Stanley Black & Decker mkt tid vid tillverkningen. Man slipper ett monteringssteg, inköp av skruvar osv. Detaljen är förbättrad och kan printas i ett stycke tack vare additiv tillverkningsteknik. Mer information >>

Skicka in ditt bidrag

Du skickar in ditt CAD bidrag som STL eller STEP fil tillsammans med kontaktuppgifter, en kortare förklaring samt motivering till varför just ditt bidrag är den bästa optimeringen via designchallenge@sveat.se senast den 29 februari 2024.

Se fullständiga tävlingsvillkor längre ner på sidan.

Samtliga vinnare meddelas under april och publiceras på sveat.se samt LinkedIn.

Vi ser fram emot många lösningar och innovativa bidrag.

Tävlingskalender

20 DecemberTävling annonseras, uppgiften släpps och tävlingen öppnas
29 februariSista dag för att lämna in tävlingsbidrag
MarsTävlingsjury utvärderar bidrag och utser pristagarna
AprilVinnare meddelas via e-post
MajPrisutdelning

Prisutdelning

Prisutdelning sker på ett i förväg bestämt plats i maj.

Pristagarna åtar sig vara på plats för prisutdelning. Reseersättning utgår. 

Juryns motivering meddelas.


Tävlingsvillkor

Den tävlande måste tävla i sitt eget namn, bosatt i Sverige och vara över 18. Är deltagaren underårig måste tävlandet ske med målsmans tillstånd vilket ska framgå i de inskickade bidraget.

Tävlingsbidraget måste vara fullständigt och innehålla för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress samt de i tävlingsinbjudan begärda uppgifterna för aktuellt år.

Den tävlande garanterar att samtliga uppgifter i anmälan är riktiga.

Juryn förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller tävlingsvillkoren.

Fusk och kopiering – Det ska vara din egen design och idé.

Genom att delta i tävlingen samtycker och godkänner du gällande tävlingsvillkor.

Eventuell vinstskatt hanteras av vinnaren.

SVEAT och juryn ansvarar inte för inlämnade tävlingsbidrag. Det är deltagarens ansvar att kontaktinformation är korrekt och att tävlingsbidraget uppfyller tävlingsreglerna. Det går inte att komplettera inskickat bidrag i efterskott.

Tävlingsbidraget får inte vara kränkande, rasistiskt eller på annat sätt strida mot svensk lagstiftning.

Vem kan vara med?

Personer kan delta i tävlingen. Den tävlande måste tävla i sitt eget namn, vara bosatt i Sverige och vara över 18. Är deltagaren underårig måste tävlandet ske med målsmans tillstånd.

Tävlingsjury

En av SVEATs styrelse utsedd tävlingsjury granskar och utser pristagarna. Juryn är enväldig och beslut kan ej överklagas.

Förra årets vinnare erbjuds om möjligt plats i tävlingsjuryn för nästföljande år.

Pristagarna meddelas via mail samt annonseras på sveat.se, LinkedIn och via i media.

Juryn kan även premiera framstående tävlingsbidrag som ej vunnit med diplom.

Juryns medlemmar består av:
Lisa Antonsson, AM Printservice
Pär Nobring, R.A.P.S
Theresia von Arnold, PLM Group
Patrik Rosén, MarkForged

Prisutdelning

Prisutdelning sker på ett i förväg bestämt event under hösten.

Pristagarna åtar sig vara på plats för prisutdelning. Reseersättning utgår.

Juryns motivering meddelas.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar till oss i ditt tävlingsbidrag. Uppgifterna behövs för att göra en rättvisande bedömning av tävlingsbidragen samt för att kommunicera med dig.

Genom att godkänna tävlingsreglerna godkänner du följande behandling av personuppgifter:

 • Genom att delta i tävlingen accepterar du tävlingsreglerna och samtidigt godkänner du att SVEAT hanterar din inskickade information för att kunna hantera tävlingen.
 • Efter avslutad tävlingsomgång kommer SVEAT att radera material som innehåller personuppgifter. 
 • För frågor som rör hantering av personuppgifter eller önskar ändra felaktig information är du välkommen att kontakta SVEAT.  
 • Du äger rätten att begära tillgång, ändring eller radering av personuppgifter och begränsning av samma.
 • Bidragslämnaren ansvarar för att det inte föreligger hinder mot att bidraget kan publiceras i samtliga media, i som utanför Sverige.
 • Bidragslämnaren ger tillstånd till SVEAT att publicera materialet på internet, i tryckta och digitala medier samt i utställning.

SVEAT äger rätten till att dela hela eller delar av inskickat bidrag i medier.

Ta kontakt via info@sveat.se för mer information kring hur SVEAT hanterar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.