Stipendium YH

SVEAT
Stipendium YH

För att utveckla engagemang och på sikt konkurrenskraft inom additiv tillverkning instiftar nu branschorganisationen SVEAT ett stipendium som är sökbart för utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan. Syftet att öka praktisk tillämpning inom additiv tillverkning och dess kringliggande tekniker för de studerande inom yrkeshögskoleutbildningar eller korta kurser inom yrkeshögskolan.

Stipendiemedel är 50.000 kr per år och fördelas som ett eller flera stipendium per år.

Motkrav

Stipendiaten ska redovisa tillbaka hur stipendiet har använts och vilken effekt det har haft på utbildningen. Dessutom ska stipendiaten 3 gånger under året uppmärksamma stipendiet i sociala medier (minst på LinkedIn men även andra) och tagga SVEAT. Dessutom ska en person, helst student, medverka i SVEAT:s monter under en dag under Elmia 3D 2024. Motkraven syftar till att bidra till att sprida möjligheterna och fördelarna med additiv tillverkning.

Skicka in ditt bidrag – senast 30 november

För att en stipendieansökan ska räknas som behörig ska den innehålla följande:

 • Hur ska stipendiemedel användas
 • Förväntat resultat
 • Kopplingen mot additiv tillverkning
 • Beskrivning av den sökande organisationen
 • Kontaktuppgifter:
  • Organisationsnummer
  • Namn
  • Adress
  • Mail
  • Telefonnummer

Ansökan lämnas in som PDF på max 2 sidor.
Ansökan ska skickas in via e-post senast 30 november 2023. (stipendiumYH@sveat.se)
Sent inkomna ansökningar behandlas ej.

Tävlingskalender

OktoberStipendiet annonseras
NovemberStipendieansökan öppnar och bidragen kan börja lämnas in.
Sista novemberAnsökan stängs
Första veckan i decemberStipendiejury utvärderar bidrag och utser stipendiat
DecemberStipendieutdelning hos stipendiaten

Stipendieutdelning

Stipendieutdelning sker hos stipendiaten.

Juryns motivering meddelas.

Tidigare vinnare

2023
Additivt teknikcenter, Hultsfred
Campus Värnamo


Vem kan vara med?

Stipendium ges till utbildningsanordnare som bedriver utbildning inom yrkeshögskolan och som är i enlighet med föreningens SVEAT syfte. Stipendiet är nationellt och söks via ett ansökningsförfarande.

Villkor

Genom att lämna bilder och text i din anmälan godkänner du följande:

 • All information finns med i stipendieansökan, det går inte att komplettera i efterskott.
 • Garanterar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga.
 • Ansvar för att samtliga berörda och omnämnda i ansökan är informerade, samt vidarebefordrar all information till dem.
 • Ansvar för att det inte föreligger hinder mot att bidraget kan publiceras i samtliga media, i som utanför Sverige.
 • Ger tillstånd till SVEAT att publicera materialet på internet, i tryckta och digitala medier samt i utställning.

Tävlingsjury – Bedömning

En av SVEATs styrelse utsedd stipendiekommitté granskar och beslutar om tilldelning.

Tilldelningen sker på plats hos mottagaren.

Alla sökanden meddelas resultatet av sin ansökan.

Ansökningarna kommer utvärderas utifrån följande aspekter:

 • Potential: Vilken betydelse och nytta stipendiet kommer att ha för att nå utbildningens och de studerandes mål och utveckling.
 • Aktörens förmåga: Deltagarnas förmåga att genomföra projektet.
 • Genomförbarhet: Hur realistisk och trovärdig planen är.

2023 års jury

 • Mi Åberg, ordförande i SVEAT
 • Anders Brask, Protech AB
 • Michael Solberg, EOS Nordic AB

Prisutdelning

Prisutdelning sker hos stipendiaten.

Juryns motivering meddelas.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar till oss i ditt tävlingsbidrag. Uppgifterna behövs för att göra en rättvisande bedömning av stipendiebidragen samt för att kommunicera med dig.

SVEAT äger rätten till att dela hela eller delar av inskickat bidrag i medier. Detta ska framgå tydligt vid utlysningen av tävlingen och kommuniceras innan så sker.