2021-04-09

Ny ordförande och reviderade stadgar för SVEAT

Vid SVEATs årsmöte som hölls digitalt 25 mars valdes Mi Åberg, Tetra Pak, till ny ordförande. Mi har suttit som ordinarie ledamot i styrelsen sedan ett antal år och känner väl till SVEATs verksamhet.

Resten av styrelsen består nu av dessa ledamöter:

  • Ordinarie: Torbjörn Larsson, Volvo Cars, 1 år kvar
  • Ordinarie: Lisa Antonsson, AM Printservice, 1 år kvar
  • Ordinarie: Seyed Hosseini, RISE, 1 år kvar
  • Ordinarie: Daniel Ljungstig, 3D Verkstan, för en tid av 2 år
  • Ordinarie: Pär Nobring, R.A.P.S., för en tid av 2 år
  • Suppleant: Lars Isaksson, Umeå Universitet, 1 år kvar
  • Suppleant: Niclas Stensson, Campus Värnamo, 1 år kvar
  • Suppleant: Henrik Lundell, Prototal, för en tid av 2 år
  • Suppleant: Axel Nordin, Lunds universitet, för en tid av 2 år
  • Suppleant: Anders Brask, ProTech, för en tid av 2 år

Vid årsmötet antogs också reviderade stadgar för föreningen. Stadgarna kan laddas ned som pdf här.