2022-08-17

YH en resurs

Yrkeshögskolan är en resurs för AM-branschen. Visste du att 9 av 10 har jobb inom rätt område efter en yrkeshögskoleutbildning. I den här artikeln kan du ta del av hur du kan kompetensförsörja eller kompetensutveckla genom Yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som utbildar mot specifika yrkesroller och kompetenser som behövs för rollen. Utbildningarna är avgiftsfria och är studiestödsberättigade (CSN). Alla yrkeshögskoleutbildningar bygger på verkliga behov och har en mycket hög grad av samverkan med oss i AM-branschen. Samverkan sker i allt från att kravställa innehållet till att ta emot till studenter på praktik (lärande i arbete) eller examensarbete till att som medlem i en utbildnings ledningsgrupp se till att utbildningen utvecklas i takt med branschen. En bra samverkan med utbildningarna och yrkeshögskolorna ger en bra väg för kompetensförsörjning och att hitta nya medarbetare.

De utbildningsprogram som finns idag är samtliga framtagna i samverkan med medlemmar i SVEAT och är följande:

>> 3D-printtekniker; 2-årig i Värnamo med Tekniska högskolan i Jönköping som huvudman

>> 3D-tekniker; 2 årig i Botkyrka med Xcenter som huvudman

>> 3D-tekniker inom additiv teknik i metall; 2-årig i Hultsfred med Östsvenska Yrkeshögskolan AB som huvudman

Det finns nu mera även kortkurser inom yrkeshögskolan, som kan liknas vid högskolans fristående kurser. Kortkurserna är framtagna för att stödja utvecklingen hos redan anställda och även de är kravställda och framtagna i samverkan med våra medlemmar i SVEAT. Kort sagt ett bra sätt att kompetensutveckla avgiftsfritt. Idag finns det två stycken kortkurser som riktar sig mot AM-branschen och de är:

>> Design för additiv tillverkning; ca 10 veckor på halvfart på distans med Tekniska högskolan i Jönköping som huvudman

>> Konstruktion och additiv tillverkning med 3D-printer för underhållstekniker; ca 10 veckor på halvfart i Torslanda med Göteborgs Tekniska College som huvudman

Vill du vet mer om hur du engagerar dig i yrkeshögskolorna ta kontakt med respektive utbildningsanordnare eller någon i SVEATS styrelse.


2022-06-28

Nya medlemmar

Styrelsen hälsar våra nya medlemmar Ecorub och PLM Group varmt välkomna till SVEAT.

Fantastiskt roligt att allt fler vill bli medlemmar i SVEAT under 2022, säger ordförande Mi Åberg. Tillsammans kan vi påverka, lära och nätverka med syftet att stärka och utveckla användningen av additiv tillverkning i Sverige.

Vill du och ditt företag eller organisation bli medlem lämna din ansökan idag på sidan Bli medlem.


2022-04-27

Årsmöte 2022

Tid: Onsdag 11 maj 2022, kl. 15.00

Plats: Prototal AB, Instrumentvägen 6, 553 02 Jönköping

Eventuella förslag från medlemmar att tas upp på årsmötet skickas till Mi Åberg, Mi.Aberg@tetrapak.com senast 5 maj

Årsmötet hålls samtidigt som Elmia’s 3D mässa i Jönköping pågår, för att så många av våra medlemmar ska ha möjlighet att delta.

Efter årsmötet håller Prototal i samarbete med SVEAT öppet hus för medlemmar där det ges möjlighet att få en inblick i Prototals verksamhet.

Välkomna!


2022-04-07

AM-arena under Elmia 3D

SVEAT arrangerar en AM-arena i samarbete med Elmia under mässan Elmia 3D 10-13 maj. AM-arenan är en mötesplats för oss i branschen och andra intresserade av AM. Inom kort presenterar vi mer detaljer och intressant program. Välkommen på en riktigt god kopp kaffe och givande samtal.

Och kom ihåg du som medlem i SVEAT har rabatt på monterkostnaden.
Ta kontakt med Elmia så berättar de mer. 

Ses på Elmia 3D // Styrelsen


2022-04-06

The Additive Intelligence 4.0 Conference

RISE is organizing the Additive Intelligence 4.0 conference together with partners for the third time on May 31 – June 1 in Gothenburg!

The Additive Intelligence 4.0 conference aims to address various parts along the value chain in additive manufacturing, everything from design and product development, material development and properties, the manufacturing itself, post processes such as surface and heat treatment, quality assurance. Digitalization is a natural part of additive manufacturing, which enable us to use various digital tools to for example monitor and prevent failure during manufacturing. Moreover, to be able to take the step from prototyping to full scale production topics like environment, health, safety and standards are important elements and should be considered.

Date and time: May 31 12.00-17.00 (Lunch 12.00) and Jun 1 08.30-17.00

Location: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg, Sverige
Last day to register: 13 May 2022
Price: SEK 1 000

Link to more information and registration: https://www.ri.se/en/event/the-additive-intelligence-40-conference


2021-04-09

Ny ordförande och reviderade stadgar för SVEAT

Vid SVEATs årsmöte som hölls digitalt 25 mars valdes Mi Åberg, Tetra Pak, till ny ordförande. Mi har suttit som ordinarie ledamot i styrelsen sedan ett antal år och känner väl till SVEATs verksamhet.

Resten av styrelsen består nu av dessa ledamöter:

  • Ordinarie: Torbjörn Larsson, Volvo Cars, 1 år kvar
  • Ordinarie: Lisa Antonsson, AM Printservice, 1 år kvar
  • Ordinarie: Seyed Hosseini, RISE, 1 år kvar
  • Ordinarie: Daniel Ljungstig, 3D Verkstan, för en tid av 2 år
  • Ordinarie: Pär Nobring, R.A.P.S., för en tid av 2 år
  • Suppleant: Lars Isaksson, Umeå Universitet, 1 år kvar
  • Suppleant: Niclas Stensson, Campus Värnamo, 1 år kvar
  • Suppleant: Henrik Lundell, Prototal, för en tid av 2 år
  • Suppleant: Axel Nordin, Lunds universitet, för en tid av 2 år
  • Suppleant: Anders Brask, ProTech, för en tid av 2 år

Vid årsmötet antogs också reviderade stadgar för föreningen. Stadgarna kan laddas ned som pdf här.


2021-02-22

SVEATs årsmöte 25 mars 2021

Härmed kallas till årsmöte i föreningen Svensk additiv tillverkning, SVEAT torsdag 25 mars kl. 10.00-11.00 via Zoom.

Anmälan görs till info@sveat.se senast måndag 22 mars. Zoomlänk skickas ut till anmälda några dagar innan mötet.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justerare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, tillika rösträknare
7. Styrelsens redogörelse över föreningens verksamhet och ekonomiska ställning
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11.  Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
12.  Fastställande av verksamhetsplan
13.  Val av funktionärer inför det kommande verksamhetsåret:
a. föreningens ordförande för en tid av ett år
b. halva antalet ledamöter för en tid av ett år, halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. minst tre suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d. två revisorer, jämte suppleanter för en tid av ett år
e. tre ledamöter i valberedningen, av vilka en utses till ordförande
f. beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att delta med ombud
14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
– Förslag till reviderade stadgar för föreningen
15.  Övriga frågor
16.  Avslutning

Välkomna!

Mats Falck
Ordförande