Pröva dina idéer utan risk

Med additiv tillverkning kan idéer testas till lägre kostnad. Prototyper och kundanpassade produkter tas snabbt fram utan fördyrande verktyg. Detta minskar både ledtider och kostnader.

Vilka former som helst

Med additiv tillverkning kan ”omöjliga” geometrier tillverkas. Material tillförs lager-på-lager istället för att tas bort, som vid traditionell tillverkningstekniker.

Allt i ett

Med additiv tillverkning kan produkter med rörliga delar produceras i ett stycke, varvid hållbarheten kan förbättras och vikten minskas. Full integrationsmöjlighet innebär mindre montering och lägre kostnad.

Kundanpassning

Med additiv tillverkning kan alla produkter kundanpassas utan extra kostnad – oavsett hur många som ska tillverkas.

Ett miljövänligt alternativ

Med additiv tillverkning används mycket mindre material än med traditionell tillverkningsteknik. Bara en liten andel av använt material behöver kasseras i processen. Detta sparar också kostsamma och miljöpåverkande transporter.

Komplexa strukturer utan ökad kostnad

Med additiv tillverkning spelar det ingen roll hur komplex en produkt är. Till skillnad från traditionell tillverkningsteknik kostar det inte mer att tillverka en komplex produkt än en enkel produkt. Det är till och med så att tekniken lämpar sig bättre ju mer komplex geometri är.