Vilka former som helst

Med additiv tillverkning kan ”omöjliga” geometrier tillverkas. Material tillförs lager-på-lager istället för att tas bort, som vid traditionell tillverkningstekniker.