Allt i ett

Med additiv tillverkning kan produkter med rörliga delar produceras i ett stycke, varvid hållbarheten kan förbättras och vikten minskas. Full integrationsmöjlighet innebär mindre montering och lägre kostnad.