2024-06-11

Nya styrelsen

Vid årsmötet under Elmia 3D den 15 maj valdes ny styrelsens för SVEAT. Du hittar samtliga av årsmötet valda funktioner här och kommer i kontakt med styrelsen enklast genom info@sveat.se. Nu ska styrelsen jobba ihop sig och återkommer efter semestern med höstens aktiviteter.

SVEATs styrelse 2024-2025

Niclas Stensson, Campus Värnamo, ordf
Anders Brask, Protech, kassör
Henrik Lundell, Prototal, sekr
Melina da Silva, RISE
Joakim Wiedesheim, Polymertekniska institutet AB
Christoffer Wester, Addinor

Suppleanter: 
Axel Nordin, Lunds universitet
Lars Isaksson, Umeå universitet
Pär Nobring, r.a.p.s

Revisor
Pär Nobring, r.a.p.s, förtroende vald
Rickard Landén, extern revisor

Valberedning
Henrik Lundell, Prototal
Johan Nyström, 3DVerkstan AB
Torbjörn Larsson, Volvo Cars