AM Forum Berlin

Det åttonde AM Forum genomförs den 20-21 mars, 2024 i ECC Berlin.

AM Forum samlar AM-beslutsfattare och experter kring spännande användarberättelser och användningsfall som rör industriella AM-applikationer. Mässan och konferansen förväntar sig cirka 850 deltagare på plats för att utbyta erfarenheter med 75 utställare och 80 talare. Platsen att vara för alla som använder eller planerar att använda additiva teknologier.

Mer information och anmälan se AM Forums webbplats >>