close

Verksamhetsplan

Bakgrund och syfte

SVEAT är en branschorganisation som bildades i mars 2014 av Sveriges ledande leverantörer av maskiner och tjänster för additiv tillverkning. Under de följande åren har verksamheten utvecklats och dörrarna öppnats för medlemmar som producerar, utvecklar, utbildar i, informerar om eller använder additiv teknik.

Som branschorganisation kommer vi på olika sätt att driva prioriterade frågor och därmed stärka rösten för additiv tillverkning i samhällsdebatten. SVEAT ska även bidra med kunskap om vad som är möjligt och vad som händer i övriga världen inom additiv tillverkning.

Intresset för additiv tillverkning är redan stort och växer kontinuerligt hos användare, leverantörer och beslutsfattare. SVEAT har som syfte att sprida information och kunskap om additiv tillverkning för att utveckla Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom additiv tillverkning ännu mer.

Arbetet i föreningen delas in i olika arbetsgrupper med sina speciella ansvarsområden:
Försäljning, Marknadsföring, Forskning, Utbildning, Industri och Administration. Sammankallande i respektive arbetsgrupp utses bland styrelsens medlemmar.

Varför vara medlem i SVEAT?

  • Möjlighet att påverka och bidra till att utveckla Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom additiv tillverkning.
  • Möjlighet att bygga upp den egna kunskapen genom löpande information om vad som händer på både forsknings- och industrisidan inom additiv teknik, i Sverige och internationellt.
  • Bidra till ökad kunskap om additiv tillverkning såväl inom utbildning och näringsliv som hos beslutsfattare i samhället.
  • Reducerad deltagaravgift på SVEATs konferenser och seminarier.
  • Möjlighet att koppla ihop den egna verksamheten med en framtidsbransch genom att exempelvis ställa ut i SVEATs uppvisningsmonter på mässor och ha en logga på SVEATs hemsida.

 

Styrelse 2019/2020

Under verksamhetsåret är följande personer valda som styrelseledamöter:

Sofia Målberg, RISE, ordförande
Sten Farre, Swerea SWECAST, sekreterare
Pär Nobring, r.a.p.s., kassör
Daniel Ljungstig, 3DVerkstan
Mi Åberg, Tetra Pak
Mats Falck, Umeå universitet
Torbjörn Larsson, Volvo Cars

Suppleanter:
Axel Nordin, Lunds universitet
Evald Ottosson, Protech
Henrik Lundell, Prototal
Joakim Ålgårdh, RISE
Lisa Antonsson, 3DCenter