Verksamhetsplan

Bakgrund och syfte

SVEAT är en branschorganisation som bildades i mars 2014 av Sveriges ledande leverantörer av maskiner och tjänster för additiv tillverkning. Under de följande åren har verksamheten utvecklats och dörrarna öppnats för medlemmar som producerar, utvecklar, utbildar i, informerar om eller använder additiv teknik.

Som branschorganisation driver vi på olika sätt prioriterade frågor och stärker därmed rösten för additiv tillverkning i samhällsdebatten. SVEAT ska även bidra med kunskap om vad som är möjligt och vad som händer i övriga världen inom additiv tillverkning.

Intresset för additiv tillverkning är redan stort och växer kontinuerligt hos användare, leverantörer och beslutsfattare. SVEAT har som syfte att sprida information och kunskap om additiv tillverkning för att utveckla Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom additiv tillverkning ännu mer.

Varför vara medlem i SVEAT?

  • Möjlighet att påverka och bidra till att utveckla Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom additiv tillverkning.
  • Möjlighet att bygga upp den egna kunskapen genom löpande information om vad som händer på både forsknings- och industrisidan inom additiv teknik, i Sverige och internationellt.
  • Bidra till ökad kunskap om additiv tillverkning såväl inom utbildning och näringsliv som hos beslutsfattare i samhället.
  • Reducerad deltagaravgift på SVEATs konferenser och seminarier.
  • Möjlighet att koppla ihop den egna verksamheten med en framtidsbransch genom att exempelvis ställa ut i SVEATs uppvisningsmonter på mässor och ha en logga på SVEATs hemsida.