Bli medlem

Bli medlem i SVEAT!

– branschföreningen för oss som producerar, utvecklar, utbildar i, informerar om eller använder additiv teknik. En samlad röst inom additiv tillverkning/3D-utskrifter.

Additiv teknik tänjer gränserna för såväl skarp produktion som produktutveckling. Maximal formfrihet i strukturoptimerade lösningar ger helt nya möjligheter som bara är möjliga med additiv tillverkning. Traditionella konstruktionsprinciper ställs på sin spets och utmanas av framtidens verktygslösa produktionsteknik.

Helt nya tankesätt öppnar sig och då gäller det att vara med i framkanten inom additiv tillverkning.

Ett medlemskap i SVEAT ger möjligheter

  • att påverka och bidra till Sveriges engagemang och konkurrenskraft inom additiv tillverkning.
  • att bygga upp den egna kunskapen genom löpande information om vad som händer på forsknings- och industrisidan både i Sverige och internationellt.
  • att bidra till ökad kunskap om additiv tillverkning, såväl inom utbildning och näringsliv som hos beslutsfattare i samhället.
  • att få reducerad deltagaravgift på SVEATs konferenser och seminarier.
  • att koppla samman den egna verksamheten med en framtidsbransch genom att ställa ut i SVEATs uppvisningsmonter på mässor och att synas med logotype på SVEATs hemsida.

BLI MEDLEM REDAN IDAG!
För mer information kontakta                                                                                   Medlemsansökan
ordförande Mats Falck 070-524 64 84
Mejla anmälningsblanketten till info@sveat.se

Eller kontakta oss för att få veta mer & diskutera fördelarna ett medlemskap kan ge just ert företag.