Alloys for Additive Manufacturing Symposium (AAMS)


Symposiet genomförs i Frankrike den 4-6 september och kommer att utforska alla aspekter av materialvetenskap som är förknippade med additiv tillverkning (AM) av metaller och kompositer som innehåller metalliska faser. Omfattande experimentell, teoretisk och beräkningsmässig forskning kommer detta symposium att dyka in i olika områden som framställning av råmaterial, karakterisering, nedbrytning under AM-bearbetning, legering under processen, in situ-karakterisering av mikrostrukturutveckling och förändringar i materialbeteende, efterbehandlingstekniker och resulterande strukturella och/eller funktionella egenskaper. Vi uppmuntrar bidrag som fokuserar på att optimera befintliga legeringar för AM-processer och innovativ design av skräddarsydda legeringar.

Intressanta ämnen inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Utveckling av nya och skräddarsydda legeringar för AM.
  • Utforskning av nya AM-metoder, inklusive multimaterialmetoder och hybridprocesser.
  • Ingenjörsmässigt utformande av mikrostrukturer genom AM-tekniker.
  • Användning av teoretiska och beräkningsmässiga metoder för mikrostrukturdesign.
  • Material- och geometriska aspekter av gitterstrukturer, metamaterial etc.

AAMS tillhandahåller ett forum för akademiker och industrifolk att utbyta information om den senaste tekniken inom området och identifiera nya forskningsriktningar. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att främja unga forskare och ge dem gott om möjligheter att nätverka.

Läs mer och anmäl dig >>