Digitalisering – nödvändigt för framgång inom additiv tillverkning?

Additiv tillverkning etablerar sig snabbt som en ny tillverkningsmetod. För att dra nytta av dess möjligheter är effektiv hantering av data och information avgörande. Under denna session kommer vi att utforska olika digitaliseringsmedel (modellering, mätning, kontroll, samarbete, etc.) och belysa dess påskyndande och påverkan. Industriella fall, senaste forskning och erfarenheter kommer att stå på dagordningen. Workshopen organiseras av AM EDIH, med stöd från Tillväxtverket.

Kaffe och lunch ingår för deltagare på plats, och huvudsessionen (10-12) är även öppen online.

Fokus ligger på små och medelstora företag, men alla som är intresserade av ämnet är välkomna. Deltagande är gratis men kräver registrering.

Läs mer och anmäl dig idag >>