3DAM, kickoff vid Linköpings Universitet

Projektet 3DAM bjuder in till Kickoff och mingel. 3DAM syftar till att stärka kapaciteten inom området 3DAM, genom att etablera en testbädd, utföra pilotstudier där företag kan testa sina fall och genomföra kunskapsstärkande aktiviteter. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer om eventet och anmäl dig på deras webbplats.