Standardisering av 3D-skrivning i metall – behov i svensk industri

För att öka den industriella användningen av additiv tillverkning har det konstaterats att fler standarder behöver sättas. En strategisk prioritering för Sverige är därför att identifiera de viktigaste standardiseringsfrågorna och på vilka områden Sverige behöver vara med och påverka på en internationell nivå. En arbete har gjorts och en rapport skrivits i ämnet inom ett projekt finansierat av Vinnova, Swerim, Chalmers, RISE IVF och SIS i samarbete med Svenska AM-arenan, CAM2 och SIS. AMEXCI, Siemens Industrial Turbomachinery och Höganäs har också bidragit.

Rapporten innehåller en genomgång av befintliga standarder och pågående standardiseringsarbete inom additiv tillverkning med metall som material.

Läs rapporten Standardization_of_metal_am_2020- MEF20127