Handelsregler i en 3D-skriven värld

Kommerskollegium har funderat på om 3D-skrivning påverkas av de handelsregler som Sverige anslutit sig till. Två frågor har varit i fokus för rapporten:

1.Ändrar additiv tillverkning hur företagen handlar med varandra och vad de handlar med?
2.Är Världshandelsorganisationens (WTO) regelverk rustat att hantera 3D-baserad produktion och handel med 3D-tillverkade varor?

Rapporten som är på engelska hittar ni här.