3D-skrivning i trä – rapport från KTH

Studenter vid KTH har genomfört ett projekt med målet att ta fram en 3D-skrivare för prototyper i miljövänliga material. Rapporten finns här: WouldWoodFinalReport