2017-10-27

Workshop – Hälso- och miljöpåverkan av additiv tillverkning

Har du en bra lösning för hur additiv tillverkning i polymer, metall, keram eller andra material kan användas på ett säkert sätt? Dela den och få möjlighet att testa din idé inom ett eventuellt fortsättningsprojekt.

SVEAT deltar som en av parterna i projektet HÄMAT som leds av Swerea KIMAB och finansieras av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven Innovation – Steg 1. I en första workshop inom projektet har vi med hjälp av användare och experter kartlagt många av de hälso- och miljörisker som finns med ett ökande användande av additiv tillverkning. NU behöver vi komma fram till hur vi ska lösa dessa.

Målet för dagen dit alla intresserade är välkomna är att tillsammans arbeta med att identifiera möjliga lösningar till de risker vi tidigare identifierat. Lösningar kan vara allt ifrån direkta tekniska lösningar, till mer ”mjuka” lösningar i form av riktlinjer och/eller rekommendationer. Vi undersöker alla möjligheter tillsammans för att skapa ett starkt och intressant konsortium och steg2-projekt för en fortsättning med målet att få till ett säkert och hållbart användande av additiv tillverkning.

Rapporten från första workshop distribueras till deltagare efter anmälan.

Var: Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal
När: 9:e november 2017 kl 10, Registrering och kaffe från kl 09.30. Dagen avslutas 15.00
Hur: Agenda kommer att distribueras ca en vecka före workshopen till anmälda deltagare

Kontakta projektledare Joakim Ålgårdh på joakim.algardh@swerea.se för att anmäla er eller ställa frågor. Anmäl dig senast 3 november 2017.