Den additiva tillverkningens framtid är ljus – Artikel i bilaga till Dagens Industri

I en artikel i Tillväxt Sveriges bilaga till Dagens Industri, 9 juni 2017, konstateras att framtiden för additiv tillverkning är ljus. Bland annat skrivs att additiv tillverkning på senare år utvecklats till en reguljär produktionsteknik som kan användas även för långa kundanpassade serier.

Mats Falck, ordförande i SVEAT, understryker detta genom att peka på trenderna att metallskrivare används allt mer samt att additiv tillverkning används som alternativ till bearbetande tillverkning när företag tillverkar något större serier som kräver kundanpassning.

Läs hela artikeln på Tillväxt Sveriges hemsida.