2017-05-22

SVEAT arrangerade seminarium på Plastteknik Nordic i Malmö

Under Easy Fairs mässa, Plastteknik Nordic, arrangerade SVEAT ett halvdagsseminarium kring additiv tillverkning. Talare var Axel Nordin, Lunds universitet; Pär Nobring, r.a.p.s; Kenny Johansson, Acron och Mats Falck, Umeå universitet/ordförande i SVEAT. Ämnena som alla berörde additiv tillverkning på olika sätt, var i tur och ordning: topologioptimering, kompetensutveckling, konstruktionsmöjligheter samt viktiga vägar framåt för Sveriges konkurrenskraft.

Publiken var mycket engagerad med många frågor och visade stort intresse i pauser och efter seminariets slut. Ett intresse som även fortsatte genom den stora aktivitet som pågick i SVEATs monter under hela mässan. I montern fanns som vanligt ett antal medlemmar  representerade med exempel på utskrivna objekt och sin kunskap. Dessutom fanns studenter från Lunds tekniska högskola och YH-utbildningen för 3D-tekniker i Eslöv på plats.

Bild: Pär Nobring, Kenny Johansson, Mats Falck och Axel Nordin.