close
Screen Shot 2017-01-22 at 19.55.34
Pixabay

Med additiv tillverkning kan idéer testas till lägre kostnad. Prototyper och kundanpassade produkter tas snabbt fram utan fördyrande verktyg. Detta minskar både ledtider och kostnader.