Kundanpassning

Med additiv tillverkning kan alla produkter kundanpassas utan extra kostnad – oavsett hur många som ska tillverkas.