Ett miljövänligt alternativ

Med additiv tillverkning används mycket mindre material än med traditionell tillverkningsteknik. Bara en liten andel av använt material behöver kasseras i processen. Detta sparar också kostsamma och miljöpåverkande transporter.