Ny styrelse för SVEAT 2016

Framgångsrikt 2015/2016 och kraftfullt 2016/2017 SVEATs nya styrelse stärker greppet

Nu har Mats Falck, Umeå universitet, tagit över ordförandeklubban i branschföreningen SVEAT (Svensk Additiv tillverkning) efter Evald Ottosson, Protech AB. Nya namn i styrelsen är Mi Åberg, Tetra Pak, Torbjörn Larsson, Volvo Cars och Joakim Åhlgård, Swerea Kimab.

Föregående verksamhetsår var framgångsrikt och medlemsantalet växer stadigt. För att öka intresset ytterligare har SVEAT under året både arrangerat och deltagit i en rad olika arrangemang. På Elmia Subcontractor i Jönköping i höstas anordnades ett välbesökt halvdagarsseminarium med Patrick Carey som huvudtalare. Som rådgivare till hundratalet av världens främsta tillverkningsindustrier vittnade han om att enorma resurser läggs på additiv tillverkning och att additiv tillverkning kommer att förändra världen påtagligt. Hypen har lagt sig och vardagsnyttan är nu i fokus.

I december var det dags för 3dp-dagen i Kista, med föredrag och utställning. I april arrangerade SVEAT tillsammans med Xenter i Botkyrka en tvådagarskonferens med tillhörande utställning – ena dagen riktad mot industrin och den andra för allmänheten.

I april var det också dags för Plastteknik i Malmö, där SVEATs monter lockade med inspirerande produktexempel. Studenter från LTH visade skarp produktion. SVEAT genomförde även ett välbesökt förmiddagsseminarium, med fokus på spännande applikationer inom olika områden och hur branscher kan lära av varandra.

Kommande verksamhetsår har en minst lika kraftfull agenda, med fokus på nya möjligheter med additiv tillverkning. Arbetet med seminarier/konferenser och att möta industrin på lika plattformar fortsätter, tillsammans med andra aktiviteter för att sprida information och kunskap om additiv tillverkning. Arbetet handlar om allt från forskning till industriella applikationer.

SVEAT styrelse 2016

Mats Falck, Umeå Universitet, ordf
Sten Farre, Swerea Swecast, sekr
Pär Nobring, r.a.p.s, kassör

Mi Åberg, Tetra Pak
Henrik Lundell, Prototal
Joakim Åhlgård, Swerea
Kimab Torbjörn Larsson, Volvo Cars
Olaf Diegel, Lunds Universitet

Suppleanter: Evald Ottosson, Protech, Lars-Erik Rännar, Mittuniversitetet, Annika Strondl, Swerea Kimab, Katarina Elner-Haglund, ELNER Communication

Nytt verksamhetsår – ny ordförande i SVEAT

– Det är mycket glädjande att Mats tar över ordförandeklubban. Han är som klippt och skuren för att utveckla branschföreningen, med sin bakgrund inom den nationella agenda som ska göra svensk industri ledande inom additiv tillverkning, säger avgående ordförande Evald Ottosson (till höger).

– Vi ser fram emot att fortsätta det viktiga arbete som Evald så kraftfullt inlett. Styrelsens sammansättning visar också ambitionen att bredda SVEAT med nya medlemmar från alla typer av organisationer intresserade av additiv teknik, konstaterar Mats Falck.