2017-05-15

SVEATs styrelse 2017/2018

På årsmötet i anslutning till 3D-mässan på Xenter i Botkyrka, valdes styrelsen för kommande verksamhetsår. Mats Falck/ Umeå Universitet fortsätter som styrelseordförande, sekreterare Sten Farre/ Swerea SWECAST och kassör Pär Nobring/r.a.p.s likaså. Hela styrelsen presenteras HÄR.

Verksamhetsberättelsen visade att året som gått varit fullt av aktiviteter – bland annat har SVEAT ställt ut på viktiga mässor med en monter som speglar senaste nytt inom additiv tillverkning. Här hittade designers och konstruktörer produktexempel som inspirerar att se nya möjligheterna med additiv teknik.

Likaså har ett flertal seminarier genomförts och publikintresset har genomgående varit mycket stort. Additiv teknik utvecklas snabbt allt eftersom industrin lär sig att ta tillvara på de nya möjligheterna. Samtidigt har gränserna för såväl produktutveckling som skarp produktion tänjts rejält, vilket ställer nya krav på kompetenser, både i den dagliga produktionen och hos konstruktörer/designers.

Seminarierna har speglat allt från hur additiv tillverkning gör det möjligt att skapa optimala geometrier till hur industrin möter kompetensbehovet inom 3D-området. Andra angelägna frågeställningar har handlat om vad Sverige behöver för att stärka konkurrenskraften inom additiv tillverkning.