Plastteknik Nordic

Plastteknik Nordic arrangeras 10-11 maj. Nordens ledande mässa för plast- och gummiindustrin. Nu med egen avdelning för additivtillverknindg. Du som medlem har rabatt på monter. Se SVEAT:s medlemserbjudande.

Plastteknik Nordic är mässan som lyfter fördelarna med plast och gummiindustrin och balanserar upp den stundtals negativa bilden av materialet. Produkter och konstruktioner av plast bidrar på många sätt till ett hållbart samhälle genom energibesparingar, minskat koldioxidutsläpp, matsvinn och eftersom det är så lätt att återvinna, också till ett cirkulärt flöde.