Yovinn

Kontaktperson: Pär Wikberg
par.wikberg@yovinn.se

Xenter

Kontaktperson: Jan Sätherlund
jan.satherlund@botkyrka.se
08-530 623 73

Volvo Cars

Kontaktperson: Torbjörn Larsson
torbjorn.larsson.2@volvocars.com
070-820 21 03

Wematter


Kontaktperson:
Jens Gabrielsson
jens@wematter.se
073-300 32 10

VBN Components

Kontaktperson: Johan Bäckström
johan.backstrom@vbncomponents.com
070-673 67 55

Tetra Pak

Kontaktperson: Mi Åberg
mi.aberg@tetrapak.com
073-336 38 95

RISE

Kontaktperson: Seyed Hosseini
seyed.hosseini@ri.se
070-780 61 69

Sandvik

Kontaktperson: Mikael Schuisky
additive.info@sandvik.com