Produktionsdagen

Premiär för Produktionsdagen – tillsammans för industrins framtid!

Dagskonferensen där svensk tillverkningsindustri står i centrum. Dagen kommer att fyllas med annorlunda och nya infallsvinklar – konkreta superinjektioner av kunskap för dig, oavsett ledande befattning inom tillverkande industri.

Produktionsdagen den 23 maj på Elmia i Jönköping handlar på många sätt om att skapa ny energi. Att få injektioner av kunskap och samtidigt träffa kollegor från andra delar av tillverkningsindustrin för att dela erfarenheter och insikter med varandra. En viktig del med dagen är därför nätverkandet och kunskapsutbytet i pauserna mellan föreläsningarna.

Program och anmälan hittar du på Elmias webbplats om Produktionsdagen >>

Mi Åberg ordförande för SVEAT säger:
Produktionsdagen är ett bra komplement till Elmia Produktionsmässor vartannat år. Att alla sex branscher är samlade gör dagen extra spännande eftersom additiv tillverkning har beröringspunkter inom de övriga fem områdena.