2020-05-11

SVEAT håller sitt årsmöte digitalt

På grund av den rådande situationen håller SVEAT i år sitt årsmöte digitalt via Zoom istället för som planerat på Elmia i samband med den inställda Elmia 3D och produktionsmässorna.

Årsmötet äger rum:

Onsdag 13 maj, klockan 09.00-10.30 via Zoom enligt tidigare kallelse.