2017-12-21

SVEAT Award/Swedish AM Award

Som Sveriges branschförening för additiv tillverkning tilldelar SVEAT årligen ett pris för bästa projekt till personer/utbildningar/skolor/lärosäten som gjort viktiga insatser för eller framsteg inom additiv tillverkning.

För 2018 års utlysning gäller:

– Bästa examensarbete från högskola/universitet samt

– Bästa projekt från YH-utbildning

Inkomna förslag ska beskriva minst en fördel som endast kan fås med additiv tillverkning till skillnad från konventionell tillverkningsteknik.

Fördelarna kan röra sig om kortade ledtider, designfrihet, minskad miljöpåverkan, nya material, individanpassning, etc. Exempel från respektive kategori finns nedan.

Ansökan skickas till info@sveat.se senast fredag 20 april 2018. Priset inom vardera kategorin består av diplom och 5000 kr. Priset delas ut i samband med den 3D-konferens som arrangeras i samarbete med Elmia i Jönköping 16 maj 2018.

Vinnare utses av SVEATs styrelse.

 

KORTARE LEDTID – Korta ledtiden för att närma sig noll, från idé till produkt eller befintliga produkter där hela eller steg i kedjans ledtider kortas. Det kan gälla både prototyp och produktionsprocesser samt även förbättra befintlig process. Inspirationslänk

DESIGNFRIHET – Nyttja den ökade geometriska frihetsgrad som teknologin kan ge till exempel: komplexa former och/eller håligheter som är svåra eller omöjliga att tillverka med annan teknik.  Beskrivning hur man kan nyttja dessa fördelar. Krav att detaljen skall vara utskriftsbar.

NYA IDÉER TILL LÅG KOSTNAD – att man till exempel kan tillverka verktygsformar för lågvolyms-serier till en låg kostnad jämfört med att ta fram verktygsformar på traditionellt sett, där även varje iteration är väldigt tidskrävande och kostsam. Inspirationslänk

SAMMANSLAGNING AV DETALJER – Förbättra befintlig produkt eller produktsystem, alternativt beskriva vad som är nytt (värdet av att använda additiv tillverkning: exempelvis minskad vikt eller lägre kostnad) Inspirationslänk

HÅLLBARHET – Hur kan användandet av additiv tillverkning ge miljövinster i det specifika fallet (minskade transportkostnader, användandet av annat material, förändrade egenskaper i ett system som leder till minskad energiåtgång i en process, etc.) Inspirationslänk

MINSKAD MATERIALÅTGÅNG – Förslag som minimerar materialåtgången per tillverkad produkt med bibehållen funktion och egenskap, till exempel genom minimerat spill från efterbearbetning eller återanvändning av material från tillverkningen eller i efterföljande processer, med andra ord allt som leder till en hållbarare produktion.

NYA MATERIAL  – Nya material, nya unika material och material kombinationer etc. Det kan också handla om att producera föremål i material som är svåra att bearbeta med konventionell teknik, till exempel som i fallet med Borkarbid från Uppsala Universitet. Även att kunna skapa nya materialkombinationer med AM-teknik ”intelligent materials”. Inspirationslänk

INDIVID ANPASSNING – här finns många goda exempel, både inom medicinteknik/hälsa/tandvård men även inom modeindustrin med till exempel 3D-printade skor eller in-ear hörapparater. Inspirationslänk

KREATIVA LÖSNINGAR – Förslag på hjälpmedel, vardagslösningar.