2017-10-11

INDUSTRIELL INNOVATION – 9 NOVEMBER 2017

Hur ska den svenska industrin ta tillbaka den innovativa ledartröjan? Det ämnet kommer diskuteras på bred front då den här dagen för Industriell innovation genomförs inom ramen för Sverige Digitaliserar! Eventet är ett initiativ från Teknikföretagen, RISE, SISP och IBM.

Initiativet ligger i linje med regeringens strategi för nyindustrialisering vars syfte är att stärka svensk industris konkurrenskraft och öka handeln genom att på bästa sätt dra nytta av digitalisering. Låt oss tillsammans diskutera och arbeta med de mest aktuella frågorna för industrin. Nätverkande, branschspecifik inspiration, presentationer och workshops kommer avlösa varandra under dagen.

Dagen vänder sig till dig som påverkar och driver framtidsfrågor inom industrisektorn, som brinner för branschens utveckling och vill föra branschfrågorna framåt.

Mer information och länk till registrering finns här.