2017-08-08

3D-skrivning en viktig del i EU-projektet Next Factory

RISE Acreo AB deltar tillsammans med ett antal europeiska institut och företag i projektet Next Factory, finansierat av EU:s sjunde ramprogram. Målet är att utveckla nya sätt att producera mekatronik i mikroformat. Tanken är att utveckla en maskin som tar hand hela processen fullt automatiserat. Maskinen ska kunna programmeras och konfigureras snabbt och för mycket små serier. En del i processen är 3D-skrivning i flera material.

30:e augusti demonstreras maskinen på Fraunhofer Institut for Manufacturing i Stuttgart för första gången.

För mer information följ länken: www.nextfactory-project.eu