2017-05-04

3D-seminarium på Plastteknik Nordic!

Den 17-18 maj hålls mässan Plastteknik Nordic i Malmö – en av Nordens ledande branschmässor för polymerproduktion, material och industridesign. SVEAT anordnar första mässdagen ett späckat halvdagsseminarium kring additiv tillverkning och visar i sin monter en rad spännande exempel på utskrivna föremål. Tillfälle finns även att se skarp produktion.

Program för 3D-seminariet

Lokal Romeo plan 2

09:30    Introduktion

09:40  ”Hur additiv tillverkning möjliggör optimala geometrier”
Axel Nordin, forskare och lärare inom datorbaserad konstruktionsanalys och optimering på Produktutveckling LTH/Lund.

10:25   Kompetensutveckling för 3D-CAD “next level” och Additiv tillverkning – hur gör vi?
Pär Nobring/r.a.p.s AB, Leverantör av utrustning, mjukvaror,  tjänster och utbildning inom additiv tillverkning. En av grundarna av SVEAT.

11:10  Kaffe

11.30 ”Vad behöver Sverige för att stärka sin konkurrenskraft inom additiv tillverkning?”
Mats Falck, projektledare och innovationsrådgivare vid Umeå universitet samt ordförande i SVEAT.

12:00-12.30  “Konstruktionsmöjligheter för 3D-utskrifter”
Kenny Johansson/Acron. Leverantör av 3D-utskriven serieproduktion.