2018-04-19

How to 3D-print a wooden home

Välkommen till en internationell och tvärdisciplinär plattform den 30–31 maj på Sliperiet, Umeå universitet. Konferensen erbjuder utbyte av idéer, kunskap och nätverkande. Låt dig inspireras av ledande tänkare och makers samt interagera med kollegor från forskning och industri, samtidigt som vi stärker vårt kluster kring storskalig biobaserad additiv och digital tillverkning.

  • Internationella och erkända talare inom arkitektur, design, materialvetenskap, teknik etc.
  • Showcases och demonstrationer av ny teknik och koncept
  • Workshops för att tänka kring design och husproduktion

Konferensen är kostnadsfri men antalet platser är begränsade så anmäl er så fort som möjligt men senast 22 maj.

För registrering och mer information: www.sliperiet-may-30.eventbrite.com

Följ +Project på Facebook: https://www.facebook.com/PlusprojectSliperiet/


2018-04-04

SVEATs årsmöte på Elmia 16 maj

I samband med den konferens kring additiv tillverkning som SVEAT arrangerar i samarbete med Elmia, AM-arenan och Siemens den 16 maj hålls även SVEATs årsmöte.

Anmäl er till Mats Falck mats.falck@umu.se senast 9 maj om ni har för avsikt att delta på årsmötet.