2021-04-09

Ny ordförande och reviderade stadgar för SVEAT

Vid SVEATs årsmöte som hölls digitalt 25 mars valdes Mi Åberg, Tetra Pak, till ny ordförande. Mi har suttit som ordinarie ledamot i styrelsen sedan ett antal år och känner väl till SVEATs verksamhet.

Resten av styrelsen består nu av dessa ledamöter:

  • Ordinarie: Torbjörn Larsson, Volvo Cars, 1 år kvar
  • Ordinarie: Lisa Antonsson, AM Printservice, 1 år kvar
  • Ordinarie: Seyed Hosseini, RISE, 1 år kvar
  • Ordinarie: Daniel Ljungstig, 3D Verkstan, för en tid av 2 år
  • Ordinarie: Pär Nobring, R.A.P.S., för en tid av 2 år
  • Suppleant: Lars Isaksson, Umeå Universitet, 1 år kvar
  • Suppleant: Niclas Stensson, Campus Värnamo, 1 år kvar
  • Suppleant: Henrik Lundell, Prototal, för en tid av 2 år
  • Suppleant: Axel Nordin, Lunds universitet, för en tid av 2 år
  • Suppleant: Anders Brask, ProTech, för en tid av 2 år

Vid årsmötet antogs också reviderade stadgar för föreningen. Stadgarna kan laddas ned som pdf här.


2021-02-22

SVEATs årsmöte 25 mars 2021

Härmed kallas till årsmöte i föreningen Svensk additiv tillverkning, SVEAT torsdag 25 mars kl. 10.00-11.00 via Zoom.

Anmälan görs till info@sveat.se senast måndag 22 mars. Zoomlänk skickas ut till anmälda några dagar innan mötet.

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två justerare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, tillika rösträknare
7. Styrelsens redogörelse över föreningens verksamhet och ekonomiska ställning
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11.  Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
12.  Fastställande av verksamhetsplan
13.  Val av funktionärer inför det kommande verksamhetsåret:
a. föreningens ordförande för en tid av ett år
b. halva antalet ledamöter för en tid av ett år, halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. minst tre suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d. två revisorer, jämte suppleanter för en tid av ett år
e. tre ledamöter i valberedningen, av vilka en utses till ordförande
f. beslut om val av ombud till möten där föreningen har rätt att delta med ombud
14.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
– Förslag till reviderade stadgar för föreningen
15.  Övriga frågor
16.  Avslutning

Välkomna!

Mats Falck
Ordförande

 


2021-01-05

Första 3D-skrivna båten i Europa

En sjöduglig båt, 3D-skriven i ett stycke, har nu sjösatts i Göteborg. Det är första gången det sker i Europa. Båten har skrivits ut hos RISE och är resultatet av ett samarbete mellan RISE och Cipax.

3D-utskrift istället för konventionell rotationsgjutning vid båttillverkning gör det möjligt att tillverka skräddarsydda båtdesigner i små serier till låg kostnad och med korta ledtider.

Redan idag finns ett stort intresse för specialdesignade båtar bland företagets kunder. Med 3D-printning kan tillverkningen skräddarsys i en helt annan utsträckning.

En fördel med 3D-skrivning är att enskilda exemplar kan tas fram utan att kostnaden skjuter i höjden eftersom inga gjutformar behövs. Däremot är det en utmaning att uppfylla produktspecifika egenskaper. En fritidsbåt ska exempelvis enligt rådande regler kunna flyta även om den fylls med vatten. Den 3D-skrivna båten kan nästan leva upp till det, men bara nästan.– 3D-printning kräver en annan typ av plast, och dessutom att den blandas med glasfiber för att inte kollapsa när den läggs lager på lager. Det gör densiteten något högre, så att den blir högre än vatten. Innan 3D-printade båtar kan säljas kommersiellt behöver man tillföra någon typ av flytkroppar, säger Jan Johansson, forskare på RISE.

Båten har utvecklats i ett samarbete mellan RISE och Cipax, ägare av båtmodellen Pioner, inom forskningsprojektet DiLAM. Projektet har undersökt nya sätt att tillverka storskaliga produkter med hjälp av industriella robotarmar från ABB som flexibla 3D-skrivare. Projektet stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas genom Produktion 2030.

–  Att kombinera 3D-utskrift med industriella robotar och nya material öppnar nya möjligheter för flexibel och resurseffektiv produktion av innovativa storskaliga produkter. Detta är inte bara användbart inom den marina industrin utan även inom fordonsindustrin, konstruktion, flyg- och möbelindustrin, säger Emil Johansson, forskare på RISE och den som projektlett arbetet. Genom att erbjuda stöd längs hela värdekedjan, från design till slutlig produkt, vill vi på RISE driva på utvecklingen av additiv tillverkning inom industrin.

–  Som industriell aktör vill vi jobba nära den senaste forskningen. Innovation är den viktigaste faktorn om man vill vara en lönsam aktör framöver, lyckas med sin produkter och utvecklas i en hög takt, säger Dag Eirik R Thomassen VD på Pioner.

För mer info:

Emil Johansson, RISE

070-780 61 54, emil.johansson@ri.se


2020-11-12

Sveat på Elmia Subcontractor Connect

Under rubriken ”SVEAT – De stora trenderna inom additiv tillverkning och vart vi är på väg” talade Sten Farre, RISE, på Elmia Subcontractor Connect 10 november 2020.

Se Stens inslag via denna länk


2020-09-30

Introduktion till additiv tillverkning för fordonsindustrin 7 oktober

Chalmers Industriteknik och EU-projektet MANUELA som handlar om Additive Manufacturing using Metal Pilot Line (https://manuela-project.eu/) arrangerar ett webinarium 7 oktober.

Projektet kommer också att erbjuda tjänster för additiv tillverkning inom ramen för s.k. Open Calls (utlysningar) som planeras för tidig under år 2021.

Evenemanget 7 oktober kl. 09-11 kommer att berätta mer om AT i metall, vilka möjligheter som finns i projektet och en del detaljer kring de utlysningar som planeras. Webinariet kommer att hållas på engelska.

Anmälan görs via denna länk och programmet finns här: AGENDA AM webinar for the automotive industry.


2020-05-11

SVEAT håller sitt årsmöte digitalt

På grund av den rådande situationen håller SVEAT i år sitt årsmöte digitalt via Zoom istället för som planerat på Elmia i samband med den inställda Elmia 3D och produktionsmässorna.

Årsmötet äger rum:

Onsdag 13 maj, klockan 09.00-10.30 via Zoom enligt tidigare kallelse.


2020-04-07

Medlemmar i Sveat 3D-skriver visir till sjukvården

En av många av Sveats medlemmar som producerar visir till vården för fullt är Prototal AB. Jonas Sandwall säger att det det rör sig om många, många tusen av den typ som finns på bilden.

Företagen vill vara med och göra det man kan för att stoppa COVID-19. I denna situation har Prototal AB utvecklat en prototyp av ett ansiktsvisir för användning i vården. På måndagen 23 mars, fick de konstruktionen verifierad av sjukvården och serieproduktionen har nu börjat.

Mer information hittar ni på LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6648598424910389248

Ett annat företag som gjort mycket är 3DVerkstan som även lagt ut länkar till ritningar och riktlinjer som kan användas av alla.

Mer information hittar ni på länken: https://3dverkstan.se/protective-visor/

Även Protech delar med sig av råd till hur alla med 3D-skrivare kan bidra med skyddsutrustning.

Mer information på länken: https://www.protech.se/covid-19

Akademin har bidragit med både 3D-skrivna visir och sådana som produceras i vattenskärare, till exempel görs detta på Curiosum vid Umeå universitet.

Mer information på länken: https://www.umu.se/nyheter/skyddsvisir-for-varden-skars-ut-snabbt-pa-curiosum-_9055751/


2020-04-06

Webinars om möjligheter med additiv tillverkning

Etteplan arrangerar en serie av 30 minuters webinars inom området för AM. Följ länkarna nedan och registrera er för deltagande vid respektive tillfälle.