Standardisering av 3D-skrivning i metall – behov i svensk industri

För att öka den industriella användningen av additiv tillverkning har det konstaterats att fler standarder behöver sättas. En strategisk prioritering för Sverige är därför att identifiera de viktigaste standardiseringsfrågorna och på vilka områden Sverige behöver vara med och påverka på en internationell nivå. En arbete har gjorts och en rapport skrivits i ämnet inom ett projekt finansierat av Vinnova, Swerim, Chalmers, RISE IVF och SIS i samarbete med Svenska AM-arenan, CAM2 och SIS. AMEXCI, Siemens Industrial Turbomachinery och Höganäs har också bidragit.

Rapporten innehåller en genomgång av befintliga standarder och pågående standardiseringsarbete inom additiv tillverkning med metall som material.

Läs rapporten Standardization_of_metal_am_2020- MEF20127


2021-01-05

Första 3D-skrivna båten i Europa

En sjöduglig båt, 3D-skriven i ett stycke, har nu sjösatts i Göteborg. Det är första gången det sker i Europa. Båten har skrivits ut hos RISE och är resultatet av ett samarbete mellan RISE och Cipax.

3D-utskrift istället för konventionell rotationsgjutning vid båttillverkning gör det möjligt att tillverka skräddarsydda båtdesigner i små serier till låg kostnad och med korta ledtider.

Redan idag finns ett stort intresse för specialdesignade båtar bland företagets kunder. Med 3D-printning kan tillverkningen skräddarsys i en helt annan utsträckning.

En fördel med 3D-skrivning är att enskilda exemplar kan tas fram utan att kostnaden skjuter i höjden eftersom inga gjutformar behövs. Däremot är det en utmaning att uppfylla produktspecifika egenskaper. En fritidsbåt ska exempelvis enligt rådande regler kunna flyta även om den fylls med vatten. Den 3D-skrivna båten kan nästan leva upp till det, men bara nästan.– 3D-printning kräver en annan typ av plast, och dessutom att den blandas med glasfiber för att inte kollapsa när den läggs lager på lager. Det gör densiteten något högre, så att den blir högre än vatten. Innan 3D-printade båtar kan säljas kommersiellt behöver man tillföra någon typ av flytkroppar, säger Jan Johansson, forskare på RISE.

Båten har utvecklats i ett samarbete mellan RISE och Cipax, ägare av båtmodellen Pioner, inom forskningsprojektet DiLAM. Projektet har undersökt nya sätt att tillverka storskaliga produkter med hjälp av industriella robotarmar från ABB som flexibla 3D-skrivare. Projektet stöds av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas genom Produktion 2030.

–  Att kombinera 3D-utskrift med industriella robotar och nya material öppnar nya möjligheter för flexibel och resurseffektiv produktion av innovativa storskaliga produkter. Detta är inte bara användbart inom den marina industrin utan även inom fordonsindustrin, konstruktion, flyg- och möbelindustrin, säger Emil Johansson, forskare på RISE och den som projektlett arbetet. Genom att erbjuda stöd längs hela värdekedjan, från design till slutlig produkt, vill vi på RISE driva på utvecklingen av additiv tillverkning inom industrin.

–  Som industriell aktör vill vi jobba nära den senaste forskningen. Innovation är den viktigaste faktorn om man vill vara en lönsam aktör framöver, lyckas med sin produkter och utvecklas i en hög takt, säger Dag Eirik R Thomassen VD på Pioner.

För mer info:

Emil Johansson, RISE

070-780 61 54, emil.johansson@ri.se