Handelsregler i en 3D-skriven värld

Kommerskollegium har funderat på om 3D-skrivning påverkas av de handelsregler som Sverige anslutit sig till. Två frågor har varit i fokus för rapporten:

1.Ändrar additiv tillverkning hur företagen handlar med varandra och vad de handlar med?
2.Är Världshandelsorganisationens (WTO) regelverk rustat att hantera 3D-baserad produktion och handel med 3D-tillverkade varor?

Rapporten som är på engelska hittar ni här.


2019-03-13

SVEAT arrangerar halvdagskonferens på Plastteknik 8:e maj

Upptäck hur 3D-printning kan användas för skarp produktion genom konkreta exempel med talare från industri och akademi inom bland annat medicinteknik, arkitektur och lättvikt.

Tillsammans med AM-Hub och Easy Fairs arrangerar SVEAT en helt kostnadsfri konferens för dig i branschen – Varmt välkommen den 8 maj!

Mer information och anmälan hittar du via denna länk.