2018-06-05

3D-printning i rymden – vad kan Sverige lära av NASA? – IVA

Sverige ligger efter i additiv tillverkning som det kallas inom industrin. En kraftsamling behövs. För att komma ikapp behöver Sverige lära sig av de som ligger längst fram.

Vad kan Sverige lära av NASAs framgångsrika arbete inom området?

Christer Fuglesang, SAAB, Douglas N. Wells och Brian West, båda NASA samt Vladimir Navrotsky, Siemens, medverkar vid seminariet som arrangeras i samarbete mellan AMEXCI  och IVAs projekt Smart industri på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Tisdag den 26 juni 2018 09:00 – 13:00.

Anmälan görs via länken: 3D-printning i rymden – vad kan Sverige lära av NASA? – IVA


3D-teknik i vården – Behov och möjligheter

Välkommen till en seminariedag om 3D-teknik i vården! Seminariet fokuserar på allt från avbildning till tillverkning och riktar sig till dig som är behovsägare inom vården eller är aktör med kompetens, resurser och teknologier som har potential att möta vårdens behov kring 3D-teknik. Det primära syftet är att lyfta vårdens behov och möjligheter kring 3D-teknik, samt skapa nya kontakter och idéer som efter seminariet skall kunna leda till nya samarbeten

Måndag 17 september 2018, kl. 9.30 – 15.00

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lagerbladet, Blå stråket 10 (en trappa upp)

Programpunkter:

  • Keynote: Professor Ola Harrysson, North Carolina State University, USA
  • Presentationer kring behov och användning av 3D-teknik i vården
  • Företagspresentationer (pitch) om tillgängliga 3D-teknologier
  • Paneldiskussion och nätverkande

Kaffepauser och lunch ingår. Ytterligare information om programmet kommer att meddelas allteftersom det tar form.

Deltagande är kostnadsfritt men deltagarantalet är begränsat till 150. Registrering i förhand är obligatoriskt och kan göras på följande länk.

Sprid gärna denna inbjudan till dem som kan tänkas vara intresserade.

Välkommen!
Organiseringskommittén
RISE Research Institutes of Sweden och Innovationsplattformen VGR.