2017-10-27

Workshop – Hälso- och miljöpåverkan av additiv tillverkning

Har du en bra lösning för hur additiv tillverkning i polymer, metall, keram eller andra material kan användas på ett säkert sätt? Dela den och få möjlighet att testa din idé inom ett eventuellt fortsättningsprojekt.

SVEAT deltar som en av parterna i projektet HÄMAT som leds av Swerea KIMAB och finansieras av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven Innovation – Steg 1. I en första workshop inom projektet har vi med hjälp av användare och experter kartlagt många av de hälso- och miljörisker som finns med ett ökande användande av additiv tillverkning. NU behöver vi komma fram till hur vi ska lösa dessa.

Målet för dagen dit alla intresserade är välkomna är att tillsammans arbeta med att identifiera möjliga lösningar till de risker vi tidigare identifierat. Lösningar kan vara allt ifrån direkta tekniska lösningar, till mer ”mjuka” lösningar i form av riktlinjer och/eller rekommendationer. Vi undersöker alla möjligheter tillsammans för att skapa ett starkt och intressant konsortium och steg2-projekt för en fortsättning med målet att få till ett säkert och hållbart användande av additiv tillverkning.

Rapporten från första workshop distribueras till deltagare efter anmälan.

Var: Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal
När: 9:e november 2017 kl 10, Registrering och kaffe från kl 09.30. Dagen avslutas 15.00
Hur: Agenda kommer att distribueras ca en vecka före workshopen till anmälda deltagare

Kontakta projektledare Joakim Ålgårdh på joakim.algardh@swerea.se för att anmäla er eller ställa frågor. Anmäl dig senast 3 november 2017.


2017-10-11

INDUSTRIELL INNOVATION – 9 NOVEMBER 2017

Hur ska den svenska industrin ta tillbaka den innovativa ledartröjan? Det ämnet kommer diskuteras på bred front då den här dagen för Industriell innovation genomförs inom ramen för Sverige Digitaliserar! Eventet är ett initiativ från Teknikföretagen, RISE, SISP och IBM.

Initiativet ligger i linje med regeringens strategi för nyindustrialisering vars syfte är att stärka svensk industris konkurrenskraft och öka handeln genom att på bästa sätt dra nytta av digitalisering. Låt oss tillsammans diskutera och arbeta med de mest aktuella frågorna för industrin. Nätverkande, branschspecifik inspiration, presentationer och workshops kommer avlösa varandra under dagen.

Dagen vänder sig till dig som påverkar och driver framtidsfrågor inom industrisektorn, som brinner för branschens utveckling och vill föra branschfrågorna framåt.

Mer information och länk till registrering finns här.


2017-10-06

SVEAT arrangerar 3D-halvdag i samarbete med Easy Fairs

10-11 oktober arrangerar SVEAT en halvdag om 3D-skrivning i samband med Industrimässorna i Kista.

Mässorna är en unik mötesplats med fokus på automation, process & underhållsteknik! Kostnadsfritt kan man uppleva framtidens lösningar, innovationer, morgondagens trender och ny teknik som effektiviserar, förbättrar och strömlinjeformar hela produktionen. Det finns också möjlighet att lyssna till högaktuella seminarier som berör de viktigaste frågorna inom industrin just nu och nätverka med dina kollegor i branschen.

Programmet hittar ni på 3D-halvdag och information om mässorna här. Räkna med att lämna lokalerna full av nya idéer, planer och energi!


AM-dagen 7 december

Den 7 december arrangerar 3dp.se året AM-Dag i Kista. Syftet med dagen är att visa på de möjligheter och utmaningar som finns med additivt tillverkade slutprodukter, oavsett material. Majoriteten av maskininvesteringarna syftar till att stärka kapaciteten inom detta tillväxtområde. Redan klara utställare är Canon, Protech och 3DVerkstan. Via denna länk får du veta mer om AM-dagen.

Kontakta 3dp.se:s säljchef Toivo Persson för mer info: toivo.persson@agi.se, 070 466 38 03 om du också vill ställa ut.